Zapraszamy na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w dniach 11-12.02.; 18-19.02.; 25-26.02.2023r.

 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Szczecinie.
Kurs trwa 66 godzin, muszą go przechodzić ratownicy (niezależnie od posiadanego stopnia WOPR) jeżeli chcą pracować w charakterze ratownika na kąpielisku lub pływalni. Kurs odbędzie się w Szczecinie w dniach 11-12.02.; 18-19.02.; 25-26.02.2023r.
Koszt kursu wraz z egzaminem dla członków WOPR Województwa Zachodniopomorskiego wynosi 750,00 zł.
Osoby, którym kończy się ważność zaświadczenia KPP mogą podejść do samego egzaminu w dniu 26.02.2023r. Koszt egzaminu wynosi 150 zł.
Koszt jednodniowego kursu przygotowującego do egzaminu wynosi 150 zł. WOPR WZ zastrzega, że kurs przypominający odbędzie się tylko w przypadku zebrania 6 osobowej grupy chętnych.
Celem kursu jest przygotowanie ratowników WOPR do zdania egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskanie tytułu ratownika zgodnie z Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Organizatorem szkolenia jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego
1. Organizacja szkolenia:
– szkolenie odbywa się w trybie weekendowym
– liczba godzin szkoleniowych: 66
– egzamin – w zależności od ilości uczestników
2. Kadra kursu :
– Kadra medyczna wyznaczona przez wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie ratownictwa medycznego do nadzoru merytorycznego nad kursem. Liczba kursantów na jednego instruktora – 6
3. Uczestnicy szkolenia:
– członkowie WOPR
4. Wymagania formalne
– ukończone 18 lat,
– ważna legitymacja członka WOPR,
– przesłanie wypełnionego formularz_zgłoszenia_kpp Aktualny RODOna adres: szkolenia@woprwz.pl
– przesłanie kserokopii legitymacji ratowniczej, a dokładnie strony ze zdjęciem i datą wystawienia legitymacji (skan na adres: szkolenia@woprwz.pl)
– osoby, chcące wziąć udział w recertyfikacji – skan kończącego się zaświadczenia KPP oraz formularz_zgłoszenia_recertyfikacja-RODO
5. Wyposażenie indywidualne: dres oraz miękkie obuwie sportowe do ćwiczeń praktycznych
6. Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich zajęć uczestnik kursu zostaje dopuszczony do egzaminu teoretycznego. Po zaliczeniu testu teoretycznego uczestnik zostaje dopuszczony do egzaminu praktycznego.
7. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu ratownika zgodne z załącznikiem do rozporządzenia. Zaświadczenie jest ważne trzy lata.

8. Termin szkolenia:

11-12.02.; 18-19.02.; 25-26.02.2023r. W trybie weekendowym kurs realizowany jest w godzinach 8.00 – 21.30.
9. Zgłoszenia:
Zgłoszenia drogą mailową poprzez wysłanie wypełnionego formularza na adres: szkolenia@woprwz.pl
10. Koszt szkolenia obejmuje: koszt realizacji szkolenia, materiałów szkoleniowych, sprzętu szkoleniowego, kadry dydaktycznej oraz egzaminu i wynosi:
750,00 zł na osobę – członek WOPR płatne przelewem do 2 dnia przed rozpoczęciem szkolenia.
Opłat należy dokonywać na rachunek nr 65124018641111001017008856 Bank Pekao SA VII O/Szczecin – WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin – po uzyskaniu potwierdzenia o wstępnym zakwalifikowaniu się na kurs.
11. Wystawianie rachunków
WOPR Województwa Zachodniopomorskiego nie będąc czynnym płatnikiem podatku VAT wystawia rachunki – na podmiot/osobę który dokonał przelewu.
12. Miejsce szkolenia
Szczecin
12. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat na konto.
13. Ilość miejsc – max 12
14. Pytania obowiązujące na egzamin Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Zestaw 250 pytań testowych obowiązujących podczas egzaminu teoretycznego z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy można pobrać ze strony Centrum Egzaminów Lekarskich w Łodzi kliknij tutaj