Zapytanie ofertowe – zestaw fantomów 2

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2018” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Zapytanie dotyczy: zestaw manekinów do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Termin składania ofert: do dnia 17 lipca 2018 roku do godziny 12.00 osobiście do biura WOPR WZ, ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin pok. 011 lub w formie elektronicznej na adres szkolenia@wopr.szczecin.pl

Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj Zapytanie ofertowe dostawa zestawu fantomów2

Pytania i odpowiedzi – dostawa zestawu fantomów2

Protokół rozstrzygnięcia ofert – dostawa zestawu fantomów2