Zapytanie ofertowe – zestaw 7 sztuk fantomów

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2019” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Zapytanie dotyczy: zestaw manekinów do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Termin składania ofert: do dnia 28 października 2019 roku do godziny 12.00 osobiście do biura WOPR WZ, ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin pok. 011 lub w formie elektronicznej na adres biuro@wopr.szczecin.pl

Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj: zapytanie ofertowe 7 sztuk fantomów

Pytania i odpowiedzi: Pytania i odpowiedzi 7 fantomów