Zapytanie ofertowe „Zakup „Zakup fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2018 lub 2019 roku pojazdu typu ATV (Quad)- przedłużenie terminu składania ofert !

Uwaga!

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego przedłuża termin składania ofert do dnia 15 listopada 2019 do godziny 13:00

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zakup zestawu poszukiwawczo – ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego”. Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie.

Przedmiot zapytania: „Zakup fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2018 lub 2019 roku pojazdu typu ATV (Quad) na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego”

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

ZAPYTANIE OFERTOWE QUAD

Załącznik nr 1 do zapytania_ofertowego_Quad

Protokół rozstrzygnięcia ofert quad