Zapytanie ofertowe – Zakup wyposażenia ratowniczego do prowadzenia poszukiwań nurkowych na potrzeby WOPR Woj. Zachodniopomorskiego

Dotyczy realizacji zadania pod nazwą: „Zakup zestawu poszukiwawczo – ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach Porozumienia z dnia 30 października 2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie.

Zakup wyposażenia ratowniczego do prowadzenia poszukiwań nurkowych na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. ZachodniopomorskiegoPrzedmiot zapytania:

Przedmiot zapytania:

  • Suchy kombinezon przeznaczony do ratownictwa wodnego – 6 szt.;
  • Kamizelki asekuracyjnych do ratownictwa wodnego – 6 szt.;
  • Butla ucieczkowa – 6 szt.

Kod CPV:

18114000-1 – Kombinezony,

39525300 -1 – Kamizelki ratunkowe,

37412241-0 – Aparatura oddechowa do nurkowania

Pliki do pobrania:

2020 11 09 ZAPYTANIE OFERTOWE SPRZĘT RAT

Załącznik nr 1 opis przedmiotu sprzęt Ratowniczy 2020

Termin składania ofert: do dnia 17.11.2020 r., godz. 9.30.