Zapytanie ofertowe – „Zakup samochodu ciężarowego lub osobowego typu BUS – 6 miejsc siedzących z napędem 4×4, wyprodukowanego w 2019/2020 roku dla WOPR WZ

Dotyczy realizacji zadania pod nazwą:
„Zakup zestawu poszukiwawczo – ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego”
realizowanego w ramach Porozumienia z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska
Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie.

Przedmiot zapytania: Zakup samochodu ciężarowego lub osobowego typu BUS – 6 miejsc siedzących z napędem 4×4, wyprodukowanego w 2019/2020 roku dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego

Kod CPV:
34.11.00.00-1– Samochody osobowe
34.11.52.00-8 – Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

2020-10-02-ZAPYTANIE-OFERTOWE-BUS-4×4 – nieaktualne.

Załącznik-nr-1-do-zapytania_ofertowe_WOPR_BUS_4x4_-2020

UWAGA: Zmiana zapytania ofertowego i terminu składania ofert, polegająca na zmianie terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert: 13.10.2020 r., godz. 09.30

2020-10-02-zmiana_ZAPYTANIE-OFERTOWE-BUS-4×4

Załącznik-nr-1-do-zapytania_ofertowe_WOPR_BUS_4x4_-2020