Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa pontonowej łodzi Inflatable Rescue Boat (IRB) dla WOPR WZ

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego w 2020 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Przedmiot zapytania: zakup i dostawa pontonowej łodzi Inflatable Rescue Boat (IRB) na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego
Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Kod CPV: 34521400-9 – Łodzie ratunkowe.

Termin składania ofert: do dnia 28 lipca 2020r. roku, do godziny 09.30

Opis zamówienia i warunki złożenia oferty do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_łódź pontonowa IRB