Zapytanie ofertowe „Zakup fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2019 roku samochodu osobowego typu BUS” – przedłużenie terminu składania ofert!

Uwaga!

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego przedłuża termin składania ofert do dnia 15 listopada 2019 do godziny 13:00

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zakup zestawu poszukiwawczo – ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego” Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie.

Przedmiot zapytania: „Zakup fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2019 roku samochodu osobowego typu BUS – 9 miejsc siedzących na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego”

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Załącznik nr 1_WOPR_BUS_9_os.

ZAPYTANIE OFERTOWE samochód 9 osobowy typu BUS