Zapytanie ofertowe „Zakup fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2019 roku samochodu osobowego typu BUS” – III termin

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zakup zestawu poszukiwawczo – ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego” Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie.

Przedmiot zapytania: „Zakup fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2019 roku samochodu osobowego typu BUS – 9 miejsc siedzących na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego”

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Szczegóły zapytania ofertowego: 2019 11 18 III ZAPYTANIE OFERTOWE BUS

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Opis_przedmiotu_zamówienia_WOPR_BUS_9_os. III zap

W odpowiedzi na przesłane pytania do zapytania ofertowego z dnia. 21.11, WOPR WZ odpowiada, iż dopuści pojazd z innymi światłami do jazdy dziennej niż światła LED.