Zapytanie ofertowe „Zakup fabrycznie nowego sonaru”

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zakup zestawu poszukiwawczo – ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego”. Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie.

Przedmiot zapytania: „Zakup fabrycznie nowego sonaru na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego”

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

ZAPYTANIE OFERTOWE SONAR

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego_Sonar

Protokół rozstrzygnięcia ofert sonar