Zapytanie ofertowe zakup fabrycznie nowego drona (UAV) – drugie postępowanie

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zakup zestawu poszukiwawczo – ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego”. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie.

Przedmiot zapytania: „Zakup fabrycznie nowego drona (bezzałogowy statek powietrzny) na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego” – drugie postępowanie

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Zapytanie ofertowe oraz załącznik – można pobrać tutaj:

Drugie ZAPYTANIE OFERTOWE DRON

Załącznik do zapytania ofertowe_Dron_II

Protokół rozstrzygnięcia ofert