Zapytanie ofertowe – zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego silnika o mocy min. 25KM dla WOPR WZ – drugie zapytanie

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego w 2020 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Przedmiot zapytania: zakup silnika zaburtowego minimum 25 KM na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego
Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Kod CPV: 42111100-1 – Silniki zewnętrzne do napędzania łodzi.

Termin składania ofert: do dnia 21 lipca 2020r. roku, do godziny 09.30

Opis zamówienia i warunki złożenia oferty do pobrania:

Drugie_zapytanie_ofertowe_silnik_min_25_km