Zapytanie ofertowe – Zakup cyfrowych radiotelefonów przenośnych dla Grup Interwencyjnych WOPR WZ

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i wdrożenie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Przeciwdziałania Skutkom Powodzi w Województwie Zachodniopomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2016” współfinansowanego przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki realizowanego przez WOPR WZ ogłaszamy nabór ofert na realizację zadań: „Zakup cyfrowych radiotelefonów przenośnych dla Grup Interwencyjnych WOPR WZ”

Termin składania ofert: do dnia 06.12.2016r. do godziny 12:30

Nowy termin składania ofert: do dnia 09.12.2016 r. do godziny 12:00

Szczegółowe informacje:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1012761

Z uwagi na zgłoszone zapytania i uwagi postępowanie zostało unieważnione. Kolejne postępowanie na zakup radiotelefonów pojawi się wkrótce.