Zapytanie ofertowe wykonanie aplikacji, rozbudowa systemu SZOT-etap II

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i wdrożenie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Przeciwdziałania Skutkom Powodzi w Województwie Zachodniopomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez WOPR WZ poszukuje się wykonawcy usługi:

 Wykonanie aplikacji – rozbudowę systemu SZOT (Systemu Zarządzania Organizacją w Terenie) – etap II

Szczegółowe informacje i opis zamówienia, termin i miejsce złożenia oferty znajdziecie Państwo tutaj:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1031877