Zapytanie ofertowe: Szkolenie operator łączności bliskiego zasięgu SRC

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa zachodniopomorskiego 2017”
Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego

Przedmiot zapytania: Szkolenie operator łączności bliskiego zasięgu SRC

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Szczegóły oferty: zapytanie ofertowe szkolenia łączności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Protokół rozstrzygnięcia ofert – szkolenie radioopertora łączności