Zapytanie ofertowe – System zarządzania organizacją w terenie – Serwis zarządzania kąpielisk i GI WOPR

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2016” na podstawie umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim.

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, NIP 955 15 07 219

Zapytanie dotyczy:

Wykonanie niezbędnych analiz i inwentaryzacji sił i środków WOPR.

Opracowanie, uruchomienie i wdrożenie systemu (aplikacji) www. SZOT zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia