Zapytanie ofertowe – System Komunikacji i Łączności (SKŁ)

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i wdrożenie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Przeciwdziałania Skutkom Powodzi w Województwie Zachodniopomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez WOPR WZ poszukuje się wykonawcy usługi dla System Komunikacji i Łączności (SKŁ) obejmujący dostawę sprzętu łączności kompatybilnego ze sprzętem użytkowanym już przez Zamawiającego. Wymaga się aby zestaw dostarczonych urządzeń obejmował konsolę dyspozytorską wraz z oprogramowaniem i rejestratorem rozmów, stacje retransmisyjne cyfrowo – analogowe, każda wyposażona w akumulator podtrzymujący napięcie, antenę bazową dookólną, duplekser, modem internetowy zewnętrzny z kartą SIM, szafa typu Rack, ochronnik, odgromnik, przewody i złącza. Do Wykonawcy należy dostarczenie również radiotelefonów przewoźnych wyposażonych w kolorowy wyświetlacz, mikrofono – głośnik oraz antenę GPS.

Szczegółowe informacje i opis zamówienia, termin i miejsce złożenia oferty znajdziecie Państwo tutaj:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1057484

protokół rozstrzygnięcie ofert SKŁ