Zapytanie ofertowe – System Informacji Przestrzennej Optymalizacji Sił i Środków (SIP-OS) – moduł zarządzania bazą danych przestrzennych oraz moduł analiz przestrzennych

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i wdrożenie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Przeciwdziałania Skutkom Powodzi w Województwie Zachodniopomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez WOPR WZ poszukuje się wykonawcy usługi: System Informacji Przestrzennej Optymalizacji Sił i Środków (SIP-OS) – moduł zarządzania bazą danych przestrzennych oraz moduł analiz przestrzennych.

Szczegółowe informacje i opis zamówienia, termin i miejsce złożenia oferty znajdziecie Państwo tutaj:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1018991

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert: 07.02.2017r., godz. 9.00.