Zapytanie ofertowe – System Informacji Przestrzennej Optymalizacji Sił i Środków (SIP-OS II etap) – moduł wizualizacji i obrazowania danych, implementacji bibliotek i opracowania dedykowanych skryptów, moduł integracji systemu SIP-OS z systemami SZOT i SWOP

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i wdrożenie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Przeciwdziałania Skutkom Powodzi w Województwie Zachodniopomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez WOPR WZ poszukuje się wykonawcy usługi

Szczegółowe informacje i opis zamówienia, termin i miejsce złożenia oferty znajdziecie Państwo tutaj:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1048929