Zapytanie ofertowe – sprzęt szkoleniowy Rescue LAB

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2016” na podstawie umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim.

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, NIP 955 15 07 219

Zapytanie dotyczy: I. 6 zestawów składających się z 3 manekinów każdy: osoba dorosła, dziecko i niemowlę do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej. II. 5 sztuk manekinów – tors, do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej z oprogramowaniem . III. Manekin – tors do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej z głową do intubacji z oprogramowaniem – 1 sztuka.

Opis przedmiotu zamówienia

Rozstrzygnięcie postępowania i udzielenie zamówienia