Zapytanie ofertowe – sprzęt szkoleniowy Rescue Lab – fantomy ze wskaźnikiem LED – aktualizacja

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2017” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Zapytanie dotyczy:

I. 1 zestawu składających się z 3 manekinów: osoba dorosła, dziecko i niemowlę do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej z możliwością wizualizacji efektów RKO za pomocą diod.
II. Manekin – tors do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej z możliwością wizualizacji efektów RKO za pomocą diod – 1 sztuka

Termin składania ofert: do dnia 03 kwietnia 2017 roku do godziny 12.00 osobiście do biura WOPR WZ, ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin pok. 011 lub w formie elektronicznej na adres biuro@wopr.szczecin.pl

zapytanie ofertowe 2017manekiny diody

Aktualizacja oferty z dnia 28.03.2017 r.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

zapytanie ofertowe 2017 manekiny z diodami- aktualizacja

Protokół z rozstrzygnięcia ofert:

protokół z otwarcia ofert manekiny wskaźniki LED