Zapytanie ofertowe – sprzęt szkoleniowy Rescue Lab – fantomy do RKO

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2017” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Zapytanie dotyczy: 24 szt. manekinów do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (schemat postępowania w RKO, wentylacja + uciśnięcia)

Termin składania ofert: do dnia 03 kwietnia 2017 roku do godziny 12.00 osobiście do biura WOPR WZ, ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin pok. 011 lub w formie elektronicznej na adres biuro@wopr.szczecin.pl

zapytanie ofertowe 2017 manekiny 3

Protokół z rozstrzygnięcia ofert:

rozstrzygnięcie ofert 24 manekiny