Zapytanie ofertowe – sprzęt szkoleniowy do Rescue Lab – fantomy

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2017” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Zapytanie dotyczy: 12 szt. manekinów – tors z głową osoby dorosłej do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Termin składania ofert: do dnia 03 kwietnia 2017 roku do godziny 12.00 osobiście do biura WOPR WZ, ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin pok. 011 lub w formie elektronicznej na adres biuro@wopr.szczecin.pl

 

zapytanie ofertowe 2017 manekiny

Rozstrzygnięcie ofert:

protokół z rozstrzygnięcia ofert 12 szt. manekinów