Zapytanie ofertowe – sprzęt ratowniczy

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Mobilny zestaw ratowniczy”. Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie. „Dostawa sprzętu i wyposażenia niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych”

Przedmiot zapytania: dostawa sprzętu ratowniczego

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Szczegóły oferty: Zapytanie ofertowe – sprzęt ratowniczy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Protokół rozstrzygnięcia ofert-dostawa sprzętu ratowniczego