Zapytanie ofertowe – sprzęt ochrony osobistej

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Mobilny zestaw ratowniczy”. Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie. „Dostawa sprzętu i wyposażenia niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych”

Przedmiot zapytania: dostawa sprzętu ochrony osobistej

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Szczegóły oferty: Zapytanie ofertowe – sprzęt ochrony osobistej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania unieważnienie postępowania – sprzęt ochrony osobistej