Zapytanie ofertowe – sprzęt nurkowy

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Mobilny zestaw ratowniczy”. Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie. „Dostawa sprzętu i wyposażenia niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych”

Przedmiot zapytania: dostawa sprzętu nurkowego

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Szczegóły oferty: Zapytanie ofertowe – sprzęt nurkowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia unieważnienie postępowania – dostawa sprzętu nurkowego