Zapytanie ofertowe – remont pomieszczeń WOPR

Dotyczy remontu pomieszczeń wynajmowanych przez WOPR w Szczecinie.

Przedmiot zapytania: realizacja remontu pomieszczeń zgodnie ze specyfikacją.

Terminu składania ofert: do dnia 18.07.2016 do godziny 9:00.

Specyfikacja zamówienia, formularz ofertowy