Zapytanie ofertowe – przygotowanie 2 filmów dot. kampanii pn.: „Czasu nie cofniesz, zapobiegaj tonięciu”

Dotyczy realizacji zadania pod nazwą: „Czasu nie cofniesz, zapobiegaj tonięciu” Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego

Przedmiot zapytania: Opracowanie i realizacja 2 filmów zgodnie ze specyfikacją

Kod CPV: 32354500-4 – filmy wideo

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 09.08.2021 r.

Do pobrania:

Treść zapytania ofertowego: ZAPYTANIE-OFERTOWE-filmy czasu nie cofniesz[1]

Formularz ofertowy z załącznikami: Formularz ofertowy_z_załacznikami-filmy

Opis przedmiotu zamówienia: specyfikacja_filmy[1]