Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie szkoleń i organizacja finału w Koszalinie

W związku z realizacją zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa wodnego na obszarach wodnych w województwie zachodniopomorskim 2017” współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodnioppomorskiego WOPR WZ zwraca się z prośbą o wycenę realizacji usługi.

Przedmiot zapytania: przeprowadzenie 4 szkoleń profilaktycznych w szkołach średnich
w Koszalinie oraz zorganizowanie finału w Koszalinie dla 4 najlepszych klas z każdej ze szkół.

Szczegóły zapytania znajdziecie Państwo tutaj

Oferty prosimy przesyłać na adres: rl@wopr.szczecin.pl do dnia 25 października 2017 roku do godziny 9:00 lub składać osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mickiewicza 18, pok. 011 w Szczecinie.