Zapytanie ofertowe – obsługa prawna stowarzyszenia

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego w 2016r.”

Przedmiot zapytania: obsługa prawna stowarzyszenia w okresie od dnia podpisania umowy w okresie 5 miesięcy
Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin

Zmiana terminu składania ofert: Zgodnie z pkt. 2 sekcji „Termin i sposób dostarczenia ofert” specyfikacji zamówienia, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 06.07.2016 do godziny 12:00.

Specyfikacja świadczenia usługi obsługi prawnej

Formularz ofertowy usługi obsługi prawnej