Zapytanie ofertowe nr 2 – sprzęt powodziowy

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Mobilny zestaw ratowniczy”. Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie. „Dostawa sprzętu i wyposażenia niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych”

Przedmiot zapytania: dostawa sprzętu powodziowego

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Szczegóły oferty Zapytanie ofertowe nr2- sprzęt powodziowy

Pytanie i odpowiedzi nt. zapytania ofertowego

 Pytania i odpowiedzi -sprzęt powodziowy; 

Pytania i odpowiedzi-sprzęt powodziowy2

W związku z przedstawionymi pytaniami Zamawiający wydłuża termin nadsyłania ofert do dn. 7 grudnia 2017r. do godziny 12:00

Protokół rozstrzygnięcia ofert-sprzęt powodziowy