Zapytanie ofertowe nr 2 – sprzęt łączności

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Mobilny zestaw ratowniczy”. Projekt współfinansowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Przedmiot zapytania:

Sprzęt łączności – radiotelefony

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Specyfikacja i warunki zamówienia do pobrania tutaj: zapytanie_ofertowe nr2_sprzet_łączność_NFOŚiGW_WFOŚ