Zapytanie ofertowe nr 2 – przyczepa do łodzi IRB

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Mobilny zestaw ratowniczy”. Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie. „Dostawa sprzętu i wyposażenia niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych”

Przedmiot zapytania: przyczepa do łodzi IRB

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Szczegóły oferty: Zaptanie ofertowe nr 2- przyczepa do łodzi IRB

Protokół rozstrzygnięcia ofert – przyczepa do łodzi IRB