Zapytanie ofertowe nr 2 – naklejki

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Trzeźwość nad wodą” współfinansowanego ze środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2014 – 2020

Przedmiot zapytania: zakup naklejek

WOPR WZ ogłasza nabór ofert na dostarczenie naklejek. Zamówienie zostanie udzielone przedsiębiorcy, którego oferta będzie spełniała wszystkie kryteria i będzie najkorzystniejsza.

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Szczegóły oferty do pobrania tutaj: Zapytanie ofertowe2 – naklejki

Protokół rozstrzygnięcia ofert-zakup nalepek2