Zapytanie ofertowe na organizację szkolenia dla instruktorów wraz z manewrami GI WOPR

W związku z realizacją zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych w województwie zachodniopomorskim 2018” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa zachodniopomorskiego ogłasza nabór ofert na organizację szkolenia dla instruktorów wraz z manewrami GI WOPR

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Zapytanie dotyczy: organizacja szkolenia dla instruktorów wraz z manewrami GI WOPR

Termin składania ofert: do dnia 26 września 2018 roku (środa), do godziny 13.00  –  osobiście do biura WOPR WZ, ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin pok. 011 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj: zapytanie ofertowe szkolenie instruktorów i manewry GI