Zapytanie ofertowe Moduł obserwacji SWOP

W związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Przeciwdziałania Skutkom Powodzi” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020, poszukuje się wykonawcy usługi:

„Opracowanie i analiza podstaw teoretycznych Systemu Wczesnego Ostrzegania przed Powodzią (SWOP) oraz pozyskanie danych do modułu obserwacji i danych systemu SWOP”

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Zapytanie ofertowe Moduł obserwacji SWOP

Załącznik do oferty Moduł obserwacji SWOP

Projekt umowy z wykonawcą Moduł obserwacji SWOP

UWAGA: Termin składania ofert – 15 listopada 2016 roku do ww. godziny 10.00.