Zapytanie ofertowe – manekin elektroniczny do nauki RKO

W ramach realizacji projektu pn.: „Obierz właściwy kierunek” realizowanego przez WOPR WZ, Oddział Terenowy Koszalin ogłasza nabór ofert na dostarczenie sprzętu do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zamówienie zostanie udzielone przedsiębiorcy, którego oferta będzie spełniała wszystkie kryteria i będzie najkorzystniejsza.

Przedmiot zapytania: dostawa sprzętu do nauki resuscytacji

Termin składania ofert: do dnia 24.11.2016 do godziny 12:30.

Specyfikacja zamówienia