Zapytanie ofertowe – dostawa zestawu fantomów

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania pod nazwą „Zielona energia” dofinansowanego ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin
Zapytanie dotyczy: zestaw manekinów do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej
Termin składania ofert: do dnia 11 września 2018 roku do godziny 9.00 osobiście do biura WOPR WZ, ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin pok. 011 lub w formie elektronicznej na adres szkolenia@wopr.szczecin.pl
Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj: Zapytanie ofertowe – dostawa zestawu fantomów