Zapytanie ofertowe – dostawa zestawu fantomów PCNPP Szczecinek

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania pod nazwą „Powiatowe Centrum Nauki Pierwszej Pomocy Szczecinek” w ramach Programu Marszałkowskiego – Społecznik.

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Zapytanie dotyczy: zestaw manekinów do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Termin składania ofert: do dnia 17 sierpnia 2018 roku do godziny 12.00 osobiście do biura WOPR WZ, ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin pok. 011 lub w formie elektronicznej na adres szkolenia@wopr.szczecin.pl

Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj Zapytanie ofertowe dostawa zestawu fantomów_PCNPP Sczecinek

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego – dostawa fantomów PCNPP Szczecinek