Zapytanie ofertowe – dostawa sprzętu ochrony osobistej

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa zachodniopomorskiego 2018”. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

Przedmiot zapytania: zakup sprzętu ochrony osobistej

WOPR WZ ogłasza nabór ofert na dostarczenie sprzętu ochrony osobistej. Zamówienie zostanie udzielone przedsiębiorcy, którego oferta będzie spełniała wszystkie kryteria i będzie najkorzystniejsza.

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Szczegóły oferty do pobrania tutaj:Zapytanie ofertowe – dostawa sprzętu ochorny osobistej

Protokół rozstrzygnięcia ofert – dostawa sprzętu ochrony osobistej