Zapytanie ofertowe – dostawa sprzętu i wyposażenia niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych

W związku z realizacja zadania publicznego pod nazwą „Mobilny zestaw ratowniczy”
współfinansowanego ze środków Burmistrza Myśliborza, Starosty Myśliborskiego ,Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewody Zachodniopomorskiego Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do składania ofert na „Dostawę sprzętu i wyposażenia niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji
ratowniczych”. Szczegóły znajdziecie Państwo z załącznikach, do pobrania poniżej:

Zapytanie-ofertowe-samochód-WOPR OP_Myślibórz

Zał. nr 1 Wymagania techniczne samochód Myślibórz

Termin nadsyłania ofert: do dnia 14 sierpnia 2019 roku, do godziny 12.00. Na adres WOPR
Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin lub na adres
mailowy: biuro@wopr.szczecin.pl

Protokół rozstrzygnięcie ofert – samochód OPMyslibórz