Zapytanie ofertowe – dostawa odzieży dla ratowników wodnych

Dotyczy realizacji zadania pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2017”. Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

Przedmiot zapytania:

36 kompletów odzieży dla ratowników wodnych

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Specyfikacja i warunki zamówienia Zapytanie ofertowe – pakiety odzieży dla ratowników wodnych

Protokól rozstrzygnięcia ofert – dostawa odzieży dla ratowników