Zapytanie ofertowe-dostawa namiotu pneumatycznego

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2019” współfinansowanego z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Zapytanie dotyczy: namiotu pneumatycznego typu „pająk”

Termin składania ofert: do dnia 08 sierpnia 2019 roku do godziny 12.00 osobiście do biura WOPR WZ, ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin pok. 011 lub w formie elektronicznej na adres biuro@woprwz.pl

Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj:

Zapytanie ofertowe dostawa namiotu typu pająk

Protokół rozstrzygnięcia ofert-namiot