Zapytanie ofertowe – dostawa łodzi z polietylenu z silnikiem doczepnym

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Mobilny zestaw ratowniczy”.  Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego, Burmistrza Myśliborskiego oraz Starosty Myśliborskiego.

 „Dostawa sprzętu i wyposażenia niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych”

Przedmiot zapytania: dostawa łodzi ratowniczej z polietylenu z silnikiem doczepnym

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Wymagania dla oferty:

Zapytanie ofertowe łódź z polietylenu z silnikiem doczepnym 2018

Załącznik nr 1 specyfikacja

Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie w każdym momencie jego trwania i po jego zakończeniu bez podania przyczyny.

Pytania i odpowiedzi

Protokół z otwarcia ofert-dostawa łodzi z polietylenu z silnikiem doczepnym

Protokół rozstrzygnięcia ofert-dostawa łodzi z polietylenu z silnikiem doczepnym