Zapytanie ofertowe: dostawa łodzi pontonowej IRB z silnikiem doczepnym – PL

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Mobilny zestaw ratowniczy”. Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW oraz Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie. „Dostawa sprzętu i wyposażenia niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych”

Przedmiot zapytania: dostawa łodzi pontonowej IRB z silnikiem doczepnym (25-30 kM)

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Wymagania dla oferty: Zapytanie ofertowe ponton ratowniczy z silnikiem doczepnym IRB

Specyfikacja Inflatable Rescue Boat – PL: Specyfikacja Inflatable Rescue Boat – PL

Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie w każdym momencie jego trwania i po jego zakończeniu bez podania przyczyny.