Zapytanie ofertowe – dostarczenie sprzętu szkoleniowego – fantom LED

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2017” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Zapytanie dotyczy: Fantom do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej z systemem świetlnych wskaźników LED prawidłowości wykonywanych ćwiczeń

Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna być przekazana w formie elektronicznej na adres biuro@wopr.szczecin.pl  lub osobiście do biura WOPR WZ, ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin pok. 011 do dnia 18 lipca 2017 roku do godziny 12.00.

Szczegóły oferty: zapytanie ofertowe-fantom LED