Zapytanie ofertowe – dostarczenie 10 szt. kompletów ubioru dla ratowników

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 r.” współfinansowanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Przedmiot zapytania: dostarczenie do WOPR WZ 10 szt. kompletów obioru ratowników, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Termin składania ofert: 30.12.2019 r.  do godziny 10:00 w wersji elektronicznej lub osobiście w siedzibie WOPR WZ przy ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin, pok. 011.

Zapytanie ofertowe – komplet odzieży dla rat wodnych