Zamówienie przyczepa podłodziowa hamowana

Dotyczy realizacji zadania pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r.” . Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.


Przedmiot zapytania: przyczepa podłodziowa hamowana
Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin
NIP 955 15 07 219
Uwaga – zmiana specyfikacji:
specyfikacja i warunki zamówienia: do pobrania tutaj