Zamówienie pn.: „Mobilny zestaw ratowniczy” – pojazd typu Pick up

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Mobilny zestaw ratowniczy”. Projekt współfinansowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Przedmiot zapytania:

Pojazd typu pick up

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Specyfikacja SIWZ do pobrania tutaj: SIWZ_pojazd_PICK_UP_NFOSiGW

Zapytanie ofertowe pojazd typu Pick up do pobrania tutaj: zapytanie_ofertowe_pojazd_pick_up_NFOŚiGW_WFOŚ

Protokół rozstrzygnięcia ofert – pick up