Zamówienie pn.: Dostawa specjalistycznego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych w zagrożeniach ekologicznych i powodziowych – łączność

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Mobilny zestaw przeciwpowodziowy”. Projekt współfinansowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Przedmiot zapytania:

Dostawa specjalistycznego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych w zagrożeniach ekologicznych i powodziowych – sprzęt łączności

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin

Specyfikacja i warunki zamówienia do pobrania tutaj